? Paardenprocessie Hakendover

Praktische info

10u : Plechtige eucharistieviering voorgegaan door de abt van Averbode Marc Fierens.

11u : Vertrek processie. 

12u : Zegening en paardengalop in de velden. 

13u : Aankomst processie en slotceremonie. 

Er is een busverbinding van 'De Lijn' tussen het station van Tienen en Hakendover tussen 9u15 en 10u. In de namiddag geldt de normale uurregeling van 'De Lijn' op zondag. 

Een infobrochure wordt uitgedeeld aan de kerk en op de omloop vanaf 10 uur. 

In het belang van uw eigen veiligheid en voor een vlot verloop vragen wij u om, bij het voorbijkomen van de processie, langs de kant van de weg te blijven staan en na het Heilig Sacrament aan te sluiten. 

Gelieve de nodige afstand van de paarden te bewaren, bij de paardengalop achter de aangeduide afspanning te blijven en de richtlijnen van de organisatoren op te volgen. 

Gezien de drukte en het beperkt aantal parkingplaatsen worden bezoekers met de wagen verzocht om tijdig een parkingplaats te zoeken op de daartoe aangeduide parkingweiden (zie plan). 

Fietsers kunnen hun route naar Hakendover hier plannen. Hakendover bereik je via het fietsknooppunt 61. Er is een fietsenstalling voorzien. Zie plan onderaan de pagina.

De deelnemende gezelschappen van dit jaar vindt u hier.

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor schade en ongevallen.

U kan het veiligheidsprotocol van de Paardenprocessie 2019 hier downloaden.

U kan de bewonersbrief met de praktische informatie hier downloaden.

Omwille van veiligheidsredenen zijn drones ten strengste verboden.

 

De belangrijke (parkeer)plekken op Paasmaandag

Fietsenstalling