Wat hebben het Ros Beiaard in Dendermonde, de Hanswijkprocessie in Mechelen, de Gentse Feesten en de Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke gemeen? Ze zijn allemaal erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Met enige trots en fierheid kunnen we melden dat de Internationale Paardenprocessie in Hakendover aan deze lijst is toegevoegd.

Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijk van vandaag, die mensen van vroeger hebben gekregen en willen doorgegeven aan toekomstige generaties.

De Paardenprocessie in Hakendover is zo een traditie die deze erkenning meer dan verdient.

De processie vindt haar oorsprong in de 7de-eeuwe ontstaanslegende van de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker. Jaarlijks zakken op paasmaandag meer dan 20.000 pelgrims en toeschouwers af naar het Tiense dorp. Daarmee is de Hakendoverse paardenprocessie de derde grootste processie in ons land en het grootste gratis evenement in groot Tienen.

Meer dan een jaar geleden is het Processiecomité gestart met de voorbereidingen voor het indienen van een dossier. Dankzij de steun van CAG, PARCUM, Histories, de dienst Erfgoed van de Stad Tienen en het begeleidingstraject voor erfgoedgemeenschappen van Werkplaats Immaterieel erfgoed, is het processiecomité erin geslaagd een kwaliteitsvol dossier in te dienen dat geleid heeft tot deze erkenning.

De commissie vindt het erg mooi dat er veel oog is voor dynamiek en de toekomst. Er zijn veel groepen betrokken in de context van een klein dorp en ook de groep die de processie organiseert is verruimd. Daarnaast looft de commissie de initiatieven die worden genomen om de Paardenprocessie te borgen. Borgen betekent zorg dragen voor het cultureel immaterieel erfgoed zodat het wordt overgedragen naar toekomstige generaties Het initiatief naar de scholen is daar een voorbeeld van.

Het processiecomité zal nu tweejaarlijkse rapporteren over de genomen initiatieven.

Voor vele dorpsgenoten is de Paardenprocessie het hoogtepunt van het jaar. Velen dragen hun steentje bij om elk jaar opnieuw van de Paardenprocessie een onvergetelijke dag te maken. Deze erkenning is voor iedereen die deze traditie mogelijk maakt!

https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/internationale-paardenprocessie-hakendover-tienen

 

Elke Paasmaandag om 11u

Naar eeuwenoude traditie gaat op Paasmaandag de internationale paardenprocessie door.

In het eerste deel wordt de stichtingslegende van de kerk uitgebeeld, in een levend retabel, dat dateert van het jaar 690.

Het gerestaureerde houten retabel (jaar 1400-1404) is in de kerk te bezichtigen.

Naar bezoekersaantal is dit de derde grootste processie in België geworden. Zo werd het aantal bezoekers dat Hakendover – een dorp van 1.500 inwoners – overrompelde in 2019 door de politie tussen 15.000 en 20.000 geschat.

Heel wat bedevaarders komen uit Nederland, verenigd in broederschappen uit Breda, Tilburg en de Meierij-(Schijndel), sedert 1890 Hakendover als bedevaartplaats bezoeken.

In die periode waren processies in Nederland verboden. Omdat Hakendover één van de weinige parochies in België is waar de kerk zelf naar de Christus, de Goddelijke Zaligmaker wordt genoemd, wensten zij aan te sluiten bij deze eeuwenoude processie.

In 2015 vierde de broederschap van Breda haar 125ste bedevaart en de broederschap van de Meierij haar 80ste bedevaart naar Hakendover.

In de processie wordt het beeld van de Goddelijke Zaligmaker gedragen dat dateert uit de periode 1330-1340.

Uiteindelijk trekken duizenden bedevaarders en honderden ruiters te paard naar de Tiense berg. Daar volgt de spectaculaire paardengalop. De paarden galopperen drie toeren rond de bedevaarders. Vroeger zag men dit als een soort van vruchtbaarheidsritus. Het rijden van de paarden zou de “vruchtbaarheid” van de gronden bevorderen.

Het hoog aantal ruiters dat deelneemt aan deze processie is tevens een aanduiding en overblijfsel dat Hakendover al in de middeleeuwen een belangrijke bedevaartplaats was waar vele mensen te paard en te voet naartoe kwamen…