PAARDENPROCESSIE OP PAASMAANDAG AFGELAST

In onderling overleg en met veel spijt in het hart werd beslist dat de paardenprocessie op paasmaandag in Hakendover voor het tweede jaar op rij geannuleerd wordt.

De paardenprocessie in de Tiense deelgemeente Hakendover trekt in normale omstandigheden duizenden bedevaarders en ruiters aan. In de gegeven context achten de kerkfabriek en het Processiecomité Hakendover het dan ook niet verstandig om de processie te laten plaatsvinden.

Eind maart zal de kerkfabriek laten weten of de kerk van Hakendover tijdens het paasweekend toegankelijk zal zijn voor erediensten en/of individueel gebed. Zij wacht hiermee de beslissing van de hogere overheden en het bisdom af. Indien er geen erediensten mogen plaatsvinden, zal een misviering uitgezonden worden.

Het Processiecomité van Hakendover roept op om de paasmaandagbevlagging te voorzien zoals andere jaren. Dit als een teken van verbondenheid en hoop.

Elke Paasmaandag om 11u

Naar eeuwenoude traditie gaat op Paasmaandag de internationale paardenprocessie door.

In het eerste deel wordt de stichtingslegende van de kerk uitgebeeld -in een levend retabel– dat dateert van het jaar 690.

Het houten retabel ( jaar 1400-1404) dat werd gerestaureerd, is in de kerk te bezichtigen .

Naar bezoekersaantal is dit de derde grootste processie in België geworden. Zo werd het aantal bezoekers dat Hakendover – een dorp van 1.500 inwoners – overrompelde in 2019 door de politie tussen 15.000 en 20.000 geschat.

Heel wat bedevaarders komen uit Nederland -verenigd in broederschappen uit Breda, Tilburg en de Meierij-(Schijndel)- sedert 1890 Hakendover als bedevaartplaats bezoeken.

In die periode waren processies in Nederland verboden. Omdat Hakendover één van de weinige parochies in België is waar de kerk zelf naar de Christus, de Goddelijke Zaligmaker wordt genoemd, wensten zij aan te sluiten bij deze eeuwenoude processie.

In 2015 vierde de broederschap van Breda haar 125ste bedevaart en de broederschap van de Meierij haar 80ste bedevaart naar Hakendover.

In de processie wordt het beeld van de Christus Zaligmaker gedragen dat dateert uit de periode 1330-1340.

Uiteindelijk trekken duizenden bedevaarders en honderden ruiters te paard naar de Tiense berg. Daar volgt de spectaculaire paardengalop. Dan galopperen de paarden drie toeren rond de bedevaarders.

Het hoog aantal ruiters dat deelneemt aan deze processie is tevens een aanduiding en overblijfsel dat Hakendover al in de middeleeuwen een belangrijke bedevaartplaats was waar vele mensen te paard en te voet naartoe kwamen…