Nuttige informatie

Paardentransporten komende uit de richting van de E40, Leuven, Diest en Aarschot, nemen op de 1ste en 2de  rotonde te Tienen, de richting St. Truiden. Vervolgens op de Oostelijke Ring aan de 1ste verkeerslichten rechtsaf, is de Wulmersumsesteenweg.

Paardentransporten komende uit de richting St. Truiden, volgen de St.Truidensesteenweg tot op de rotonde in Grimde, vervolgens de Oostelijke Ring richting E40 tot aan de 1ste verkeerslichten, links af naar de Wulmersumsesteenweg.

Richtingwijzers worden geplaatst (rood bord met wit steigerend paard).
De dorpskern wordt verkeersvrij gehouden.

Parking voor vrachtwagens en trailers ​wordt voorzien langs de Van Audenhovestraat en het Broedersblok in Wulmersum, deze straten zijn verkeersvrij en alleen voorzien voor paardentransporten.​
Parkeren op privéterrein kan alleen met toelating van de eigenaar.
Gelieve uw parkeerplaats bij vertrek op te ruimen, netjes achter te laten en paardenuitwerpselen mee te nemen; het is verboden ze in de berm of op de akker te gooien.

Verzamelen om 10u in Wulmersum – Vertrek in Wulmersum om 10.30u onder leiding van de verantwoordelijken.

De ruiters die te paard naar Hakendover komen vanuit Linter en Zoutleeuw mogen niet via de Putstraat maar wel via de Eliksemstraat, de Keienpoelweg en de Houbaertstraat naar de verzamelplaats op de Ezelsberg. 

De ruiters die voor de 7de opeenvolgende maal deelnemen, contacteren Hugo Hombroux.

De ruiters volgen de processie in rijen van drie en sluiten goed aan zodat er geen voetgangers tussen de paarden komen (veiligheid)!

We verwelkomen uiteraard ook graag onze ponyruiters. Toch vragen we dat de jongsten of ruitertjes met onvoldoende rijvaardigheid aan de hand begeleid worden door een volwassene. Deelnemen aan de galop is vrijblijvend maar alleen toegestaan met voldoende bekwaamheid. Wie niet deelneemt aan de galop neemt samen met de begeleider plaats op het voorziene wachtterrein.

Aangespannen paarden gaan vòòr de Tiense Berg de Meierstraat in en wachten op het einde van deze straat om nadien weer aan te sluiten bij de processie. De inrichters kunnen gespannen met huifkar of koets die reclame voeren, weren uit de processie. 

Op de Tiense Berg kunnen de ruiters die niet mee galopperen op het voorziene wachtterrein plaatsnemen.

De zegening wordt eerbiedig en in stilte gevolgd.

De medailles worden onmiddellijk na de zegening uitgereikt. De ruiters die in aanmerking komen voor een medaille hebben zich reeds opgesteld voor het altaar.

GALOP: voor de veiligheid van de bedevaarders, is een lint gespannen tussen rode paaltjes (rechts) en witte paaltjes (links), waartussen 3 toeren gegaloppeerd worden. De galop wordt gereden na de zegening en medaille-uitreiking. Enkel op teken van de verantwoordelijke mag de galop beginnen.

NIEUW: Ponygalop na de paardengalop.
Onder begeleiding van ervaren ruiters te paard mogen onze jongste deelnemers ook hun 3 rondjes galopperen. Klik hier voor meer praktische informatie over de ponygalop.

Aan de kerk worden paard en ruiter individueel gezegend.

In het dorpscentrum geeft elke deelnemer zijn naam, voornaam en woonplaats op.
Op basis van deze lijst wordt de aanwezigheid van de ruiter genoteerd.

Op politiebevel dienen alle deelnemers om veiligheidsredenen de dorpskern te verlaten via de Bosveldstraat.

De ruiters te paard respecteren de wegcode. Buiten de processie is het verboden over de velden te lopen.
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor schade en ongevallen. Bij schade aan derden neemt men contact met betrokkene.

Deelnemen is gratis, online inschrijven is wenselijk.
Meer info: Hugo Hombroux – 0498/480577 – hugo.hombroux@skynet.be

Wij danken u voor uw aanwezigheid en uw medewerking en wensen u een fijne Paasmaandag in ons dorp.

Schrijf je ruiters nu in >>>

Medaillelijst ruiters 2025