Wat hebben het Ros Beiaard in Dendermonde, de Hanswijkprocessie in Mechelen, de Gentse Feesten en de Garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke gemeen? Ze zijn allemaal erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Met enige trots en fierheid kunnen we melden dat de Internationale Paardenprocessie in Hakendover aan deze lijst is toegevoegd.

Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijk van vandaag, die mensen van vroeger hebben gekregen en willen doorgegeven aan toekomstige generaties.

De Paardenprocessie in Hakendover is zo een traditie die deze erkenning meer dan verdient.

De processie vindt haar oorsprong in de 7de-eeuwe ontstaanslegende van de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker. Jaarlijks zakken op paasmaandag meer dan 20.000 pelgrims en toeschouwers af naar het Tiense dorp. Daarmee is de Hakendoverse paardenprocessie de derde grootste processie in ons land en het grootste gratis evenement in groot Tienen.

Meer dan een jaar geleden is het Processiecomité gestart met de voorbereidingen voor het indienen van een dossier. Dankzij de steun van CAG, PARCUM, Histories, de dienst Erfgoed van de Stad Tienen en het begeleidingstraject voor erfgoedgemeenschappen van Werkplaats Immaterieel erfgoed, is het processiecomité erin geslaagd een kwaliteitsvol dossier in te dienen dat geleid heeft tot deze erkenning op 14 juni 2022.

De commissie vindt het erg mooi dat er veel oog is voor dynamiek en de toekomst. Er zijn veel groepen betrokken in de context van een klein dorp en ook de groep die de processie organiseert is verruimd. Daarnaast looft de commissie de initiatieven die worden genomen om de Paardenprocessie te borgen. Borgen betekent zorg dragen voor het cultureel immaterieel erfgoed zodat het wordt overgedragen naar toekomstige generaties Het initiatief naar de scholen is daar een voorbeeld van.

Het processiecomité zal nu tweejaarlijkse rapporteren over de genomen initiatieven.

Voor vele dorpsgenoten is de Paardenprocessie het hoogtepunt van het jaar. Velen dragen hun steentje bij om elk jaar opnieuw van de Paardenprocessie een onvergetelijke dag te maken. Deze erkenning is voor iedereen die deze traditie mogelijk maakt!

Immaterieel Erfgoed

Erkenning

Presentatie Erfgoed