Kerk van de Goddelijke Zaligmaker (12e eeuw)

Het bestaan van de kerk duikt voor de eerste maal op in een oorkonde uit 1139.

Hoewel de oudste gedeelten van de kerk uit die periode stammen, is de bouw een amalgaam van verschillende stijlen die in elkaar vervloeien.

De toren, het schip en de zuidelijke kruisbeuk zijn Romaans ( 12e eeuw). In de vijftiende eeuw werd de toren weerom verhoogd en het zijportaal werd vergroot met gotische inslag.

In de 18e eeuw verving men de vroegere Romaanse zuilen en rondbogen in Barokke pijlers en Gotische spitsbogen.

De “Oostenrijks” aandoende planfond schildering accentueert het onderscheid tussen de Barokke, Romaanse en Gotische delen.

Het drie-maagdenretabel (1405)

Het retabel dat het hoofdaltaar versiert, is één van de oudste en merkwaardigste retabels van Brabantse oorsprong die er bestaan.

In de onderste rij wordt de legendarische kerkbouw (zie onder knop legende) in twaalf taferelen uitgebeeld en op de bovenrij vinden we de Zaligmaker met zijn twaalf apostelen en twaalf heiligen.

Het werk is de hand van een atelier beeldensnijders o.l.v. meester Deneys en werd voltooid omstreeks 1405.

Het retabel, geplunderd in 1978, werd recent hersteld en vervolledigd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.